(Македонски) ОБУКА на тема: „Поголема ефикасност и ефективност во кривичната постапка“