(Македонски) ОБУКА на тема: „Новините во Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета“