(Македонски) ОБУКА на тема: „Злоупотреба на службена положба и коруптивноста при спроведување на постапките за јавни набавки“