(Македонски) Обука за слушателите на осмата генерација од почетна обука на Академијата на тема: Европски принципи и стандарди за судска контрола врз примената на посебните истражни мерки од страна на полицијата и разузнавачките служби