(Македонски) ОБУКА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ НА ФЕМИЦИД-ПРОМОЦИЈА НА ПРИРАЧНИК ЗА ПРАВОСУДСТВО 29 јануари 2024 година