(Македонски) Известување од Приемната Комисија за нова временска динамика и распоред за полагање на психолошкиот тест