(Македонски) Известување за утврдена нова времeнска динамика