(Македонски) Известување за ревидирана база на прашања за квалификацискиот тест