(Македонски) Известување за полагање на писмениот дел од практичниот испит