(Македонски) Известување за нов Статут на Академијата за судии и јавни обвинители