(Македонски) Известување за нова временска динамика за спроведување на понатамошниот дел од Приемниот испит