(Македонски) Известување за датуми за полагање на психолошкиот тест