(Македонски) Известување за веб страницата на која се наоѓа базата на прашања за квалификацискиот тест