Известување за базата на прашања за квалификацискиот тест