(Македонски) Известување за објавување на конечна база на прашања за квалификацискиот тест