(Македонски) Започна обуката на обучувачи за правото на ЕУ наменета за менторите на Академијата