(Македонски) Заменик директорот на Академијата, судија м-р Илир Исени беше дел од Регионалната конференција за заштита на слободата на медиумите и јакнење на правосудството во Западен Балкан 6-8 декември 2023, Јахорина, Босна и Херцеговина