(Македонски) Заменик директорот на Академијата, судија м-р Илир Исени учествуваше на обуката за обучувачи на тема: „Пристап до правдата на ЛГБТ луѓето во Западен Балкан“ 30 ноември и 1 декември 2023 година, Тирана, Република Албанија