(Македонски) Заменик директорот на Академијата, судија м-р Исени беше дел од конференцијата посветена на судската улога во борбата против корупцијата 24-25 мај 2024 година, Прага