(Македонски) Доделни сертификати на првата група информатичари кои ја поминаа обуката за Сајбер хигиена на Академијата и ИПА Проектот „Владеење на правото во Република Северна Македонија со поддршка на ЕУ“