(Македонски) Доделени 58 уверенија за завршени кандидати за судии и јавни обвинители од седмата генерација на АСЈО