Директорот на Академијата, проф д-р Габер Дамјановска и додели благодараница на Амбасадата на САД за досегашната успешна соработка (Demo)