(Македонски) Директорката на Акдемијата учествува на Директорската Конференцијата на Европската мрежа за правосудна обука (ЕЈТН) во Мадрид, Шпанија 17-19 октомври 2023 година