(Македонски) Директорката на Академијата, проф. д-р Наташа Габер Дамјановска присуствуваше на 33 состанок на Советодавното тело на ЕРА (Borad of Trustees)