(Македонски) Директорката на Академијата, проф. д-р Габер Дамјановска присуствува на Генералното собрание на Европската мрежа за правосудна обука во Брисел