(Македонски) Директорката на Академијата и заменик директорот на Академијата дел од конференцијата посветена на Стратегијата за реформи во правосудството