(Македонски) Десеттиот Форум за владеење на правото за Југоисточна Европа отворен во Сараево: Истражување на влијанието на современите технологии врз владеење на правото (10-11 ноември 2023 година, Сараево)