(Македонски) ВОВЕДНА ОБУКА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ И РАЗЛИЧНОСТИ ЗА УПРАВУВАЧКИТЕ ТЕЛА НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ