ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема „Правото и праксата во заштита на бегалците во 2019 година“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Претставништвото на УНХЦР во Скопје организираат тркалезна маса на тема „Правото и праксата во заштита на бегалците во 2019 година“, што ќе се одржи на 16 и 17 декември 2019 година во хотел Double Tree Hilton во Скопје.

Тркалезната маса е наменета за судиите на Вишиот управен суд и Управниот суд кои работат на предмети поврзани со азил, како и претставници на Министерството за внатрешни работи од Секторот за азил и Одделот за правни работи, судски постапки и управување со човечки ресурси, Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права, адвокати и невладини организации.

Главна тема на тркалезната маса ќе биде новиот Закон за управните спорови, но ќе се дискутираат и други прашања, како што е имплементацијата на Законот за меѓународна и привремена заштита во делот на ограничување на слободата на движење, случаите пред Европскиот суд за човекови права и други.

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Тука