News


Lajmërim për kursin elektronik ,,Zbatimi i masave për përgjimin e komunikimeve” në platformën e Akademisë

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë “Pavel Shatev” në bashkëpunim me DCAF - Qendra e…

Прочитај повеќе

Puntori në temë: „Buxheti dhe qarkorja buxhetore“

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë „Pavel Shatev“ organizon puntori tre-ditore on-line në temë: „Buxheti…

Прочитај повеќе

Këshillim në temë: “Arkivimi i lëndëve”

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” organizon këshillim online në temë: “Arkivimi i…

Прочитај повеќе

TRAJNIMI ME TEMË: “EVAZIONI TATIMOR DHE MASHTRIMI TATIMOR”

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” konform Katalogut për trajnime për vitin 2021…

Прочитај повеќе

Известувања


2021-06-14 21:56:04

LISTA E RËNDITJES PARAPRAKE NGA PROVIMI


Të nderuar kandidatë të paraqitur në shpalljen publike për pranimin e gjeneratës së VIII-të, të cilët jeni paraqitur për marrjen e provimit…

2019-09-23 11:51:55

Јавен оглас за приемен испит во почетна обука 2019


Јавен оглас за прием во почетна обука во Академија за судии и јавни обвинители