Јавни набавки


Предмет на набавка Вид на набавка Број на оглас Краен рок Линк Документ
3 (три) клима уреди Стоки 01497/2019 2019-07-06 10:00:00 Погледај Превземи
Патничко моторно возило Стоки 02441/2019 2019-07-04 10:00:00 Погледај Превземи