(мкд) Меморандуми за соработка


Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

MЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ ПРАВОСУДНАТА  АКАДЕМИЈА НА ТУРЦИЈА И АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  ВРСКА СО СОРАБОТКАТА ЗА СУДСКА ОБУКА НА СУДИИ,ОБВИНИТЕЛИ,КАНДИДАТИ ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ

MЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ ПРАВОСУДНАТА  АКАДЕМИЈА НА ТУРЦИЈА И АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  ВРСКА СО СОРАБОТКАТА ЗА СУДСКА ОБУКА НА СУДИИ,ОБВИНИТЕЛИ,КАНДИДАТИ ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ(ENG)

MЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ ПРАВОСУДНАТА  АКАДЕМИЈА НА ТУРЦИЈА И АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  ВРСКА СО СОРАБОТКАТА ЗА СУДСКА ОБУКА НА СУДИИ,ОБВИНИТЕЛИ,КАНДИДАТИ ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ(TR)

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА меѓу-Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција и Академија за судии и јавни обвинители 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ меѓу-Институтот за европска политика (ЕПИ) , Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Комората на медијатори на Република Северна Македонија и Холандската федерација на медијатори

Mеморандум за соработка меѓу Судско-медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители на Република Северна Македонија

Меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Институт за Демократија „Социетас Цивилис“

Mеморандум за соработка меѓу Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на Република Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители

Меморандум за соработка-помеѓу  Академија за судии и јавни обвинители и Филолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Факултет за правни науки при Универзитет Американ Колеџ – Скопје

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Правен факултет Јустинијан први

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители и  Управата за јавни приходи

Меморандум за соработка  помеѓу -Канцеларија на Високиот комесар за бегалци при Обединетите нации во Скопје, и Академија за судии и јавни обвинители   

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители и Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители и Нотарска комора на Република Македонија

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Комисијата за хартии од вредност на РМ

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Македонско здружение на млади правници

Меморандум за соработка помеѓу -Академијата за судии и јавни обвинители на република македонија („национален партнер“) и Меѓународниот институт за кривична правда и човекови права сиракуза („институт“)- двојазичен

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Државна комисија за спречување на корупцијата

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Комора на стечајни управници

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Институтот за човекови права (ИЧП)

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Министерство за животна средина и просторно планирање

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Комора на медијатори 

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Министерство за информатичко општество и Министерство за правда

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Институт за социолошки и политичко правни истражувања

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Јавно обвинителство на република северна македонија и канцеларија на OБCE за демократски институции и човекови права

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  и Мисијата на ОБСЕ во Скопје(Еng) 2016 год

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Министерство за внатрешни работи 

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Комора на извршители 

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Мисијата на ОБСЕ во Скопје(Еng) 2013 год.

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Академиите од регионот (Eng)

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Управа за јавни приходи

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и УНХЦР

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и со Центарот за меѓународна правна соработка( CILC )

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Мисијата на ОБСЕ во Скопје(Еng)

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Националниот институт на Магистрати на Романија