(мкд) Британска Амбасада

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ПРОЕКТ „ПОДДРШКА НА АНТИКОРУПЦИСКИ МЕРКИ И ПОЛИТИКИ – КОНФИСКАЦИЈА НА ПРОТИВПРАВНО СТЕКНАТ ИМОТ“– Обединетото Кралство на Велика Британија

Во рамките на успешно воспоставената соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Амбасадата на Кралството Велика Британија и Северна Ирска на 17 август 2011 годиина беше потпишан договор помеѓу директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, судија Анета Арнаудовска и амбасадорот на Кралството Велика Британија и Северна Ирска, Н.Е. Кристофер Ивон за реализација на Проектот „Поддршка за спроведување на антикорупциските мерки и политики“, чија целосна реализација заврши на 31 март 2012 година.

Проектот беше реализран преку спроведување на низа обуки посветени на имплементацијата на антикорупциските мерки и политики.

Проектот имаше за цел да придонесе кон зголемување на ефикасноста во борбата против корупцијата и организираниот криминал преку практична примена на новините во Кривичниот Законик и подобрување на превенцијата од коруптивни активности на сите инволвирани субјекти во државната администрација.

На 12 септември 2012 година во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, директорот на Академијата, г-ѓа Анета Арнаудовска одржа и работен состанок со заменикот амбасадор на Кралството на Велика Британија, г-ѓа Кристин Винтербурн, пришто беа разгледани и идни можности за нови Проекти од областа на корупцијата и организираниот криминал, како одговор на барањата за креирање на нова стратегија за поефикасна борба и превенција од корупција.

International cooperation