Дали документите кои веќе ги имам кај вас приложено на претходниотоглас можам да ги искористам истите за новиот оглас и да приложам само ново лекарско уверение и уверение дека не ми е изречена мерка забрана за вршење на професија дејност или должност. и нова пријава

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.