читаш и не ти се верува што црепки постојат, плус се твои колеги правници, за некои од овие што поставиле прашање идиотско јас да се прашувам веднаш би направил елиминација и селекција позз