Каталог на обуки


Документ Превземи
(мкд) КАТАЛОГ НА ОБУКИ-зза период ФЕВРУАРИ – ЈУЛИ 2021 година (за службеници) Превземи
(мкд) КАТАЛОГ НА ОБУКИ ЈАНУАРИ – ЈУЛИ 2021 година Превземи
(мкд) КАТАЛОГ НА ОБУКИ-за перoд ЈАНУАРИ – ЈУЛИ 2020 година (за службеници) Превземи
КАТАЛПГ НА ПБУКИ Превземи
(мкд) КАТАЛОГ НА ОБУКИ-СЕПТЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2019 година Превземи