(мкд) Јавен оглас за прием на слушатели во почетна обука – Службен весник на РСМ бр. 230 од 24.09.2020 г.

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.