(мкд) Известување за полагање на тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ

Fatkeqësisht hyrja është e disponueshme vetëm në% LANG:,: dhe%.