Njoftim për masë disiplinore të shqiptuar

Të nderuar,

Pas kryerjes së procedurës disiplinore ndaj Agim Ibrahimit, dëgjues i gjeneratës së VII-të në trajnimin fillestar, nga ana e Komisionit disiplinor deri te drejtori u propozua Masë disiplinore – Paralajmërim/Vërejtje publike, për shkak të shkeljes së nenit 62 paragrafi 1 alineja 4 të Regullores për trajnim fillestar. Më datën 10.11.2021, drejtori ka shqiptuar masën e propozuar:

PARALAJMËRIM  VËREJTJE PUBLIKE për dëgjuesin Agim Ibrahimi, të cilën mund ta shihni në linkun e mëposhtëm.