СОВЕТУВАЊЕ на тема ,,Спорови кои произлегуваат од договор за закуп’’

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира онлајн советување на тема ,, Спорови кои произлегуваат од договор за закуп’’ кое ќе се одржи онлајн на ЛМС платформата на Академијата на 4 јуни 2021 година (петок).

Советувањето е наменето за судии од граѓански оддели и стручни соработници од сите апелациони подрачја.

               

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

Работните материјали кои ќе се користат во текот на обуката можете да ги преземете тука.

Спорови кои произлегуваат од договорот за закуп – Лидија Мартинова

Спорови кои произлегуваат од договорот за закуп – судска пракса – Љубица Колиќ

Задолжено лице за организација на советувањето е м-р Мамудије Ибраими Љусијани mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk