СОВЕТУВАЊЕ на тема „Парични побарувања по сите основи од работен однос (плата, надоместоци од плата и надомест на штета) и конкурентска клаузула“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Парични побарувања по сите основи од работен однос (плата, надоместоци од плата и надомест на штета) и конкурентска клаузула, кое ќе се одржи на 18 декември 2019 година (среда), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, со почеток во 10:00 часот.

Советувањето е наменето за судии од граѓански оддели и стручни соработници од сите апелациони подрачја и адвокати.

На советувањето излагања ќе имаат м-р Санде Зиков, судија на Апелационен суд Скопје и г. Зоран Гичев, адвокат.

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

  • Парични побарувања по сите основи од работен однос (плата, надоместоци од плата и надомест на штета); Судска заштита и практика
  • Конкурентска забрана

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Tука.

РАБОТНИ МАТЕРИЈАЛИ:

1.ПАРИЧНИ ПОБАРУВАЊА ПО СИТЕ ОСНОВИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

2.Презентација 1

3.Конкурентска забрана