(Shq) BULETINI PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM – 13 (AL)