Почитување на демократијата, владеењето на правото и човековите права во рамки на санитарната криза поврзана со КОВИД-19 Збирка на алатки за земјите членки (неофицијален превод)