Водич за улогата на Комисијата за заштита од дискриминација во судска постапка и преминување на товарот на докажување Скопје