Повик за објавување на трудови

Почитувани,

Меѓународното научно списание „Безбедност“ објавува повик за објавување на трудови од областа на кривичното право, криминалистиката, криминологијата и безбедноста.

Сите заинтересирани учесениците своите трудови можат да ги достават на следната Е-адреса: spisanie@moi.gov.mk

За повеќе детали Ве молиме да ја погледнете содржината на прикачниот флаер:

Повик за објавување на трудови (МК)

Call for papers (EN)