ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Член 4 од Протоколот 7 на ЕКЧП (забрана на дојно судење)- начело на ne bis in idem”

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: Член 4 од Протоколот 7 на ЕКЧП (забрана на дојно судење)- начело на ne bis in idem“, кое ќе се одржи на 16 март 2021 година (вторник) на веб платформата на Академијата-насловена како ЛМС/Е-учење, со почеток од 10:30 часот.

Советувањето е наменето за судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

Работните материјали кои ќе се користата во рамки на советувањето можете да ги преземете:

Презентација1

Презентација2

Презентација3

 

За повеќе информации поврзани со советувањето и начинот на логирање Ве молиме пишете на следните е маил адреса:  Mamudije.Ibraimi@jpacademy.gov.mk.