Заменик директор


ИЛИР ИСЕНИ / ILIR ISENI


Fakulteti juridik “Justiniani i I-rë“, Univerziteti “Shën Kirili dhe Metodij” Shkup