Програмски совет


Фросина Тасевска-Член на Програмски совет (Министерство за правда на РСМ)