Временска динамика за спроведување на приемен испит VIII генерација

Временска динамика за спроведување на приемен испит VIII генерација

Вид на обука
Категорија Tековен приемен испит за кандидатите за VIII генерација слушатели