Резултати по приговори и жалби

Почитувани кандидати кои го положивте психолошкиот тест,

Ве информираме дека по конечност на одлуките по приговори и жалби на резултатите од квалификацискиот тест, денес Комисијата за приемен испит одржа седница на која ги утврди бодовите од квалификацискиот тест. Во прилог следи листа на резултати со освоени бодови на квалификацискиот тест по приговори и жалби.

Со почит,

Академија за судии и јавни обвинители

Вид на обука
Категорија Tековен приемен испит за кандидатите за VIII генерација слушатели